Dyrekcja - Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

DYREKCJA

Michał CHOROSIŃSKI - Dyrektor

Małgorzata KOWALSKA - Zastępca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych